top of page
AdobeStock_285286400_small.png

KUNTA KAMPUKSENA

Kuntatalous tiukkenee entisestään. Nyt tarvitaan rakenteellisia innovaatioita, jotka mahdollistavat edistyksellisen, turvallisen, eettisesti ja ekologisesti kestävän sekä kustannustehokkaan toimintakulttuurin. 


Ilona design -mallin ytimessä on skaalautuva, edullinen ja helppokäyttöinen infra sekä oppimista tukevat, helposti saavutettavat, osaamis- ja sisältöresurssit. Kuntalaisten osaaminen on yhteistä pääomaa, osaamisen jakamista. Ilona design -ratkaisussa jakamisen idea kertautuu. Hubit ovat keskittymiä, kuntalaisille tuttuja ja suosittuja paikkoja, joihin sijoitetaan kaikkein kallein yhteiskäyttöinen teknologia hyödyntämään oppimisen teknologiaa laajasti.

RE-DESIGN - TULEVAISUUS- SUUNNITTELUN VIITEKEHYS

Ilkka Halava

Yrityksen tai kunnan johdolle on annettu vain yksi tehtävä: luoda organisaation tulevaisuus. Joskus se tarkoitti vain nykyisyyden pikkutarkkaa toistamista, mutta nyt murrosvuosikymmenien alettua tulevaisuussuunnittelun haaste on todellinen. Visiomissioarvot -jargonilla saattoi selvitä vielä vuosituhannen alussa, mutta ei enää. Tulevaisuuden suunnittelu edellyttää tulevaisuuden ymmärtämistä, nykytilan syy-seuraussuhteiden tuntemista, osaamisen ja kyvykkyyksien sovittamista, areenoiden ja kilpailukeinojen määrittämistä ja ennen kaikkea syvää arvon tuottamiseen sitoutumista.
 
Ilkka Halava on paitsi yksi maan tunnetuimmista tulevaisuudentutkijoista, myös erittäin kokenut yritysvalmentaja. Hän pystyy viemään läpi prosesseja, jotka uudistavat organisaation arvon tuottamisen käytänteitä, merkityksellisen työn rakenteita, parempaa tuottavuutta ja hyvinvointia.

CO-DESIGN -
OPPILAITOSTEN DIGISUUNNITELMAT

Teemu Moilanen

Digistrategian päivittäminen ajantasaiseksi on tärkeää. Opetussuunnitelmissa tieto- ja viestintäteknologia osaamisella on rooli jokaisessa oppiaineessa ja kaikilla laaja-alaisen osaamisen osa-alueilla varhaiskasvatuksesta lukioon. Digipedagogiikan ytimessä on teknologisen toimintaympäristön ja opetushenkilöstön teknologiaosaamisen kehittäminen.

IMG_3362.JPG

VISIO JA JOHDANTO

Millainen on kuntasi tai oppilaitoksesi oppimisteknologian visio? Mitkä ohjaavat asiakirjat määrittelevät tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä?

KIERTOTALOUS JA LAITTEIDEN UUSIOKÄYTTÖ

Andrei Kolmakow

Kertakäyttöön perustuva lineaarinen hankintamalli on tullut tiensä päähän. Olemme pisteessä, jossa kiertotalous on noussut keskeiseksi käsitteeksi. Luonnonvarojen ehtyessä uusi, kierrätykseen ja uusiokäyttöön perustuva, talousmalli tulee yhä tärkeämmäksi.


Kiertotaloudessa kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden jakamiseen, vuokraamiseen, uusiokäyttöön sekä lopuksi kierrättämiseen.

Image by Ibrahim Rifath

LAITTEIDEN UUSIOKÄYTTÖ ORGANISAATION SISÄLLÄ – CLOUDREADY

Aina ei tarvitse ostaa uutta! CloudReady auttaa sekä kotitalouksia (täysin maksuton!) että oppilaitoksia tilanteessa, jossa vanhat tietokoneet halutaan muuttaa nopeiksi ja turvallisiksi laitteiksi. 


Neverwaren CloudReady on käyttöjärjestelmä, joka on suunniteltu toimimaan lähes kaikissa alle 10 vuotta vanhoissa tietokoneissa. CloudReady käyttää samaa teknologia-alustaa kuin Chrome OS -käyttöjärjestelmä.

Chrome Education Upgrade -päivityksen edut


  • Suojattu laitehallinta, jossa on mahdollisuus ottaa käyttöön samat käytännöt kaikissa laitteissa

  • Laiteasetusten räätälöinti koulun käytäntöjen mukaisesti

  • Laitteiden lukitseminen kokeiden ajaksi

EDULLINEN JA TURVALLINEN VUOKRAUS – 3 STEP IT

Tarvekartoituksen jälkeen rahoitusehdotus

Kartoitamme asiakkaan tarvitseman laite-, ohjelma- ja palvelukokonaisuuden. Kokonaisuus toimitetaan asiakkaalle ja ohjaamme laskun asiakkaan ja 3 Step IT:n väliselle sopimukselle. Mikäli sopimusta ei vielä ole, niin neuvomme asiakkaan oikean yhteyshenkilön luo.

Edullinen kuukausihinta

3 Step IT:n rahoituksen kuukausierä on normaalia rahoitusta edullisempi, koska oppilaitoksena olette lähtökohtaisesti luotettava rahoitusasiakas. Laitteiden elinkaarihallinnan prosessi on kustannustehokas ja laitteille lasketaan realistinen lunastusarvo.


Toimiva laiterekisteri helpottaa

Toimiva ja ajantasainen laiterekisteri helpottaa tietohallinnon työtä. Asiakkaalla on myös jatkuva näkymä rekisteriin ja laitteiden sijainti- ja elinkaaritieto on hallussa. Laitehallinnassa hyödynnetään laite- ja käyttäjähallinnan integraatiota aivan uudella tavalla.


Toimiva logistiikka laitteiden kierrätyksessä

Ajantasaisen laiterekisterin avulla laitteiden noudot ja vaihdot on helppo järjestää ja selkeä aikatauluttaa. Sopimuskauden jälkeen laitteet noudetaan, puhdistetaan ja luokitellaan jälleenmyyntiä varten.


Parempaa käyttäjätyytyväisyyttä

Ajantasaiset ja toimivat laitteet lisäävät myönteistä käyttäjäkokemusta. Vain tyytyväiset käyttäjät takaavat tehdyn investoinnin tuottavuuden!


Vastuullista kierrätystä

Käytöstä poistetut laitteet puhdistetaan tietoturvallisesti, ne luokitellaan kunnon mukaan ja jälleenmyydään. Tarvittaessa laitteet puretaan ja kierrätetään, jotta niiden sisältämät materiaalit saadaan asianmukaisesti talteen.

AFS – APPLE FINANCING SYSTEM

Jos organisaatiosi on hankkimassa Applen laitteita eikä käytössä ole 3 Step IT:n sopimusta, niin silloin hankinnassa voi kauttamme hyödyntää Apple-laitteiden AFS-rahoitusta. Sopimus on määräaikainen (maksimissaan 48 kk) ja Applen takaamana rahoitusyhtiö voi tarjota vuokrarahoitusta perinteisiä leasing-vaihtoehtoja edullisemmin. 


Applen laitteille lasketaan prosentuaalinen lunastushinta (36 kk sopimuksella 25%) ja jäljelle jäävä 75% jaetaan sopimuskauden ajalle laitevuokriksi. Sopimuksesta ei koidu asiakkaalle varsinaisia rahoituskuluja. Sopimuskauden päätteeksi laitteet palautuvat Applelle.

TEEMU MOILANEN

teemu@ilonait.fi

+358 40 522 2051

CHRISTIAN ALOPAEUS

christian@ilonait.fi

+358 400 412 158

ILKKA HALAVA

ANDREI KOLMAKOW

andrei@ilonait.fi

+358 45 129 4657

bottom of page