top of page
Image by Emily Rudolph

KUNTA KAMPUKSENA

Kunta kampuksena on kaikille kuntalaisille luotu Ilona design -malli, jossa jokainen kunnan asukas nähdään arvokkaana ihmisenä ja oppijana. 


Suomalainen erityispiirre on tulevaisuuden taitoihin perustuva opetussuunnitelmien jatkumo varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen. Kunta kampuksena rakentuu tulevaisuuden taitojen paradigmaan, jossa oppiminen ja taitojen kehittäminen on kaikkien ja kaikenikäisten kuntalaisten oikeus.


Joustavat rakenteet on luotu mahdollistamaan kuntalaisten mukaan pääsy ja ensiarvoisen tärkeää on nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä vanhusten toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva kuntalainen on oman kuntansa avaintoimija.

HUB - ELINIKÄISEN OPPIMISEN SIVISTYSKESKITTYMÄ

Hub on kuntalaisten yhteinen avoin, uuden oppimisen, yhteisöllisyyden ja kohtaamisen fyysinen keskus. Sen voi perustaa mihin tahansa yleiseen tilaan. Se tuo yhteen oppilaitokset, kuntalaiset, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Hubi koostaa kaikille toimijoille laadukkaat resurssit joustavaan ja kustannustehokkaaseen käyttöön ja mahdollistaa oppimisen teknologian laajan hyödyntämisen, esimerkiksi 3d-tulostuksen, ohjelmoinnin ja Maker-kulttuurin, digijulkaisun, podcastit ja tubettamisen, pelillisyyden, 360-kuvaamisen, VR ja AR -teknologiat, eUrheilun sekä perinteisten artesaanitaitojen oppimisen.

Liikuteltava Mobiilihub voidaan viedä/noutaa eri kohteisiin esim. VR-, ohjelmointi- tai Maker-teeman kokeilua ja oppimista varten. Keskitetty Mobilihub mahdollistaa laajemman välinekapasiteetin, jolloin tilanteeseen voi osallistua suurempi joukko ihmisiä. Mobiilihubin mukana voi kiertää teeman taidot hallitseva ohjaaja.

EMILL - OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA JAKAMINEN

Emill on kaupunkilaisten yhteinen uuden oppimisen, yhteisöllisyyden ja kohtaamisen virtuaalinen keskus. Se tuo yhteen oppilaitokset, kuntalaiset, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat.


Emill on jokaisen kuntalaisen käytössä, ja se toimii Kaupunki kampuksena -mallin selkärankana. Kuka tahansa voi oppia joustavasti uusia taitoja. Valmiiden taitosisältöjen tuottajina ja osaamisen jakajina voivat toimia oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen lisäksi myös kuntalaiset itse. Hiljainen tieto ja eri ikäisten kuntalaisten erityisosaaminen tulee näkyväksi ja kaikkien saataville Emillin avulla. Emill tarjoaa käyttäjilleen kanavan kysyä ja saada neuvoja sekä vahvan tukiverkoston erilaisiin oppimisen tarpeisiin. Apu on aina käden ulottuvilla!

PÄÄTELAITE JOKAISELLE OPISKELIJALLE

Perinteisesti oppilaitos, yritys ja yhteisö hankkii henkilöstölle ja muille toimijoille laitteet ja välineet. Tämä käytäntö on muuttumassa kun yhä useammat organisaatiot siirtävät laitteen hankinnan ja ylläpitovastuun loppukäyttäjälle. Oman laitteen tarve korostuu edelleen etäopiskelun ja etätyön yleistyessä laajasti. 


Nopeasti kiristyvässä taloustilanteessa tarvitaan uusia malleja, joissa huomioidaan laitteiden monipuolinen käyttö sekä opiskelussa, työnteossa että vapaa-ajalla. 

CHRISTIAN ALOPAEUS

christian@ilonait.fi

+358 400 412 158

bottom of page