top of page
Image by Domenico Loia

LAITE JOKAISELLE

KUNTA KAMPUKSENA -MALLISSA LISÄTÄÄN LAITTEIDEN SAATAVUUTTA LOPPUKÄYTTÄJILLE ERILAISILLA VAIHTOEHDOILLA

A. Yhteishankinnat on edullisin tapa hankkia uusia laitteita. Tarve saada jokaiselle opettajalle omat laitteet etätyön tekemiseen ja oppilaalle oma laite etäopiskeluun, on pandemian aikana korostunut. Kilpailukykyiseen hintaan päästään, kun hankintamäärä on suuri tai kun hankitaan poistuvia tai kampanjamalleja. Lisäksi paikalliset yritykset voivat tarjota sponsorointitukea.


Yhteishankintojen rahoitusvaihtoehtoja ovat:

Maksu kertasuorituksena tai jaksotettuna. Rahoituksen tulee olla mahdollinen kaikille kunnan osa-aikaisesti tai kokopäiväisesti opiskelevalle (tarvittaessa kunnan osittaisella takauksella).


B. Laitteiden vuokraus lyhyeen tai pitkäaikaiseen käyttöön. Malli ei sido käyttäjää pitkään sopimukseen, kuten osamaksu- tai leasing-sopimus. Vuokrattava laite voi olla käyttämätön tai käytetty. Laitteita vuokrataan eri käyttötarpeisiin soveltuen.


Palvelua voivat tarjota kunta (esim. oppilaitos, kirjasto), paikallinen yrittäjä tai kolmannen sektorin toimija.

C. Uusiolaitteet - käytetyistä Win-/Mac -tietokoneista muokataan toimivia päätelaitteita:

  • Tarkoitukseen soveltuvat kunnan/koulun omat iäkkäät laitteet, yritysten lahjoittamat tai kotitalouksien vanhat, mutta teknisesti toimivat laitteet.

  • Neverwaren CloudReady -käyttöjärjestelmän avulla saadaan vanhoista tietokoneista toimivia Chrome OS -päätelaitteita.

D. Kunnan tarjoamat lainalaitteet Hubeissa: 

  • Kirjaston julkiseen käyttöön tarkoitetut laitteet

  • Hub-oppilaitoksen julkiset laitteet


Kunta voi jatkossakin hankkia laitteita opiskelijoille. Hankinnan voi tehdä joko perinteisesti tai hyödyntämällä innovatiivisia uusia malleja. Esimerkkinä 3Step IT:n luoman konsepti, syklinen hankintakulttuuri. Syklinen hankintakulttuuri on keino jaksottaa investointeja, helpottaa hankkimista, tukea työn tekemistä sekä jatkuvaa opetuksen ja oppimisen kehittämistä.

CHRISTIAN ALOPAEUS

christian@ilonait.fi

+358 400 412 158

bottom of page