top of page
  • Writer's pictureristo

Turnitin ja ChatGPT - apuja opettajalle tulossa ...

Päivitetty: 21. tammik. 2023

ChatGPT tulee ja mullistaa, se on varmaa. Ja tekoälyn tuottamat tekstipalvelut yleensäkin tulevat kehittymään entisestään. Tämä kaikki muutos tulee haastamaan jokaista opettajaa ja myös opiskelijaa. Miten hyödyntää tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia? Tekoäly tuo tullessaan myös mahdollisuuksia käyttää sitä väärin, vaikka palauttamalla sen kirjoittamia vastauksia omana työnä. Onko se silloin plagiointia vai teknologian nohevaa käyttöä? Miten käy oppimisen ja sen arvioinnin?

Tällä hetkellä ChatGPT:n valtavan laaja tietomassalle on opetettu kaikki tieto vuoteen 2021 asti. Tätä tietomassaa se prosessoi vastauksia muodostaessaan. Toki se myös oppii koko ajan, kun käyttäjät sitä ruokkivat, korjaavat ja täydentävät.


ChatGPT ei osaa (vielä) näyttää lähdeviitteitä. Tämän takia tekoälyn tuottamaa tekstiä ei yleensä voi suoraan käyttää oppimistehtävissä. Tiedonhaussa tekoälyn kanssa keskustelu voi olla suurikin helpotus. Tärkeää on oppia kysymään tarkasti, silloin saa laadukkaampia vastauksia. Kaikki tekoälyn tuottamat faktat eivät ole oikein, siksi aina pitää kirjoittajan olla tarkkana.


Turnitin on laajasti Suomessa käytetty plagiaattien havaitsemiseen. Turnitinin teknologioita käytetään monin eri tavoin näyttämään tekstivastaavuuksien virheitä kirjoittajalle itselleen. Näin virheet voidaan ajoissa korjata ja opiskelija menestyy paremmin opinnoissaan.


Turnitinin tietokannassa on myös internetissä olevat avoimet lähteet, jolloin tekstivastaavuksia löytyy varmuudella. Toki Turnitin tietokanta on painottunut akateemisesti mielekkäisiin tietolähteisiin, joita oppimisessa käytetään.

  • Mutta tunnistaako Turnitin tekoälyn luoman tekstin?

Turnitinilla vahva panostus tekoälyyn

Turnitin-ratkaisuja käytetään plagioinnin havaitsemiseen kaikissa korkeakouluissa Suomessa, suurimmassa osassa lukioita, monessa ammatillisessa ja perusopetuksen oppilaitoksessa.

  • Turnitin on globaalisti johtava alan toimija

  • Ilona IT on Turnitin-ratkaisujen ainoa edustaja Suomessa

Juuri tällaiset isot muutokset teknologian käytössä haastavat myös sovellusten valmistajia. Olenkin luottavainen se suhteen, että Turnitin-ratkaisut ovat opetukselle, oppimiselle ja arvioinnille eduksi jatkossakin. Turnitinilla on kykyä ja tahtotila kehittää omia palveluitaan ja ne ovat tulossa meille käyttöön, näin Chris Caren, Turnitin CEO, kertoi blogissaan.

Tälle sivulle Turnitin päivittää tietoja omista huomioitaan tekoälystä ja esittelee myös omia ratkaisujaan. Kun haluat seurata, laita tämä sivu seurantaan:

Täällä on Turnitinin lyhyt esitys siitä, että heillä on jo olemassa uusi beta-vaiheen ratkaisu, joka havaitsee tekoälyn tuottaman tekstin.

Tätä uutta teknologiaa tultaneen käyttämään kaikissa Turnitin-ratkaisuissa, niin Chris Carenin blogin viestistä voisi päätellä. Eli seuraamme tarkasti asian kehittymistä.


Turnitin Patti West-Smith kuvasi myös "uutta aikaa, sen vaatimuksia opettajille, uhkia ja mahdollisuuksia hyvin blogissaanHaamukirjoittaminen ja Originality-palvelu


Turnitinilla on Originality-palvelussaan haamukirjoittamisen (Ghost writing) havaitsemisen tekoälypohjainen algoritmi. Se vertailee palautettua tehtävää kirjoittajan aiempiin ja mikäli kirjoitustyyli on palautuksessa erilainen, ilmoittaa siitä. Pulmana se, että tekoäly osaa kirjoittaa tekstiä erilaisilla pyydetyillä tyyleillä. Algoritmi toimii tällä hetkellä kuitenkin vain englannin kielisen tekstin kanssa. Toisaalta, korkeakouluissa opinnäytetyöt kirjoitetaan yhä useammin englanniksi, tästäkin ollaan viime aikoina oltu ministeriössä asti huolissaan.

Suomen oppilaitokset eivät aiemmin ole pitäneet haamukirjoittamista ongelmana, siksi millään oppilaitoksella ei ole Orginalityä käytössään. Toki kaikilla on mahdollisuus päivittää oma palvelunsa Originalityksi. Se voisi olla edullinen pilotti vaikka sopimuskauden lopuksi. Kevään aikana tarjoamme mahdollisuutta pilotoida Originalityä.


Opettajan rooli nyt tärkeää


Opettajan ja ohjaajan rooli on ensiarvoisen tärkeää, kun opiskelijoilla teetetään tehtäviä. Tekoälyn toimintaan on hyvä perehtyä, jotta osaa ottaa sen sen kyvykkyyden huomioon. Tehtävätyyppeihin ja tehtäväksiantoihin pitää nyt kiinnittää enemmän huomiota. Luoda tehtäviä ja projekteja, joissa kirjoittajaa haastetaan uudella tavalla.

Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila ChatGPT-blogissaan "Tekoäly haastaa korkeakoulujakin" kirjoittikin tyytyväisenä, että heidän opinnäytetyöprosessin uudistus oli onnistunut huomioimaan tämän tilanteen jo etukäteen.Mutta entä Suomessa - jäädäänkö vain odottelemaan?

Haamukirjoittamisen algoritmin Turnitin kehitti yhdessä australialaisten yliopistojen kanssa. Nykyään lukemattomat yritykset tarjoavat opiskelijoille pientä korvausta vastaan täysin uniikkeja tekstejä aiheesta kuin aiheesta. Näihin opiskelijat sortuvat joskus, kun kiire ja suorituspaineet kasvavat liiaksi.


Tekoälyyn pohjautuva algoritmi havaitsee kirjoitustyylien välisiä eroja ja toimii tällä hetkellä vain englannin kielisillä aineistoilla. Ehkä Turnitin kehittää algoritmin toimivaksi muillakin kielillä? Ongelma se, että jonossa ennen suomen ja ruotsin kieltä on monta muuta kieltä UK:n ja suomen kielen välissä, jolloin voi kestää jonkin aikaa saada tuki suomen tai ruotsin kielille.


Suomen Akatemiassa on tutkimushanke, jossa on luotu maailman laajin ihmiskontrollilla tuotettu parafraasikokoelma suomen ja ruotsin kielille.

Selvitämmekin Ilonassa nyt, voisivatko suomalaiset yliopistot yhdessä tehdä yhteistyötä Turnitinin kanssa luodaksemme haamukirjoittamisen algoritmin suomen ja ruotsin kielille?

  • Tätä yhteistyömahdollisuutta mieluusti edistäisin ja tukisin.

  • Jos oppilaitoksellanne ei ole vielä Turnitin-palvelua käytössä, nyt on hyvä aika sellainen hankkia!

 

RISTO KORHONEN


Myyntijohtaja 040 505 7655, risto@ilonait.fi

  • Turnitin-asiantuntija Suomessa

Ilona IT on oppimisen teknologian ratkaisujen asiantuntija. Haluamme, että sinulla on parhaat työvälineet käytössäsi, niin laitteet kuin ohjelmistotkin sekä tukea ja inspiraatiota arjessasi. Ilonalla on puitesopimus korkeakoulujen ohjelmistohankintojen osalta,326 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page