top of page
  • Writer's pictureristo

Miksi Sanako Connect on paras suullisen kielitaidon arviointiväline?

Monille kielenoppijoille opintojen ensisijainen tavoite on kyky kommunikoida suullisesti kohdekielellä. Siksi kieltenopettajat pitävät sujuvan puhumisen taitojen kehittämistä ensisijaisena tavoitteena, mutta miten oppilaiden edistymistä voi arvioida tarkasti?

Vastauksena tähän on kehitetty monenlaisia suullisen kielitaidon arviointivälineitä, joiden avulla opiskelijan kykyjä voidaan arvioida. Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan, miten ja miksi tällaiset suullisen kielitaidon arviointivälineet ovat korvaamattomia kieltenopettajille – ja tuodaan esiin miten Sanako Connect vastaa tähän haasteeseen.


MIKSI ARVIOIDA SUULLISEN KIELITAIDON EDISTYMISTÄ?


Opettajat voivat rakentaa ja kehittää erityisiä harjoituksia kaikkien näiden toisiinsa läheisesti liittyvien osatekijöiden kehittämiseksi, mutta on tärkeää, että he pystyvät arvioimaan tarkasti oppilaidensa edistymistä. Suullisen kielitaidon arviointivälineet auttavat siis opettajia ja oppilaita ymmärtämään heidän vahvuuksiaan ja antavat selkeän suunnan jatkokehitykselle.


Tällaisia arviointivälineitä on yleensä kahta tyyppiä. Epävirallisiin arviointivälineisiin kuuluu yleensä monenlaisia havaintoja, joita opettajat tekevät erilaisissa akateemisissa yhteyksissä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi luokkahuonetoiminta (pareittain, pienryhmissä tai koko luokassa) tai esitykset (esim. väittelyt, puheet jne.).


Opettajat käyttävät muodollisempia suullisen kielitaidon arviointivälineitä mittaamaan sujuvaa kielitaitoa ja taitoja tiettynä ajankohtana tiettyjen kriteerien perusteella - esimerkiksi opintokokonaisuuden tai kurssin päättökokeessa. Koska epäviralliset välineet ovat osa yleisesti hyväksyttyä hyvää opetuskäytäntöä, tämän blogikirjoituksen loppuosassa keskitytään virallisiin suullisen kielitaidon arviointivälineisiin.


MITEN VOIN KÄYTTÄÄ SUULLISEN KIELITAIDON ARVIOINTIVÄLINETTÄ LUOKASSANI?


Näillä neljällä yksinkertaisella vaiheella voit alkaa käyttää suullisen kielitaidon arviointivälineitä opetuksessasi. Sanako Connect auttaa ja tukee sinua kaikissa vaiheissa!


1. Luo suullinen arviointi

Sanako Connectin avulla opettajat voivat helposti ladata monenlaista materiaalia, jota oppilaat voivat käsitellä arvioinnin aikana. Arviointiin voidaan helposti liittää esimerkiksi mitä tahansa äänitiedostoja, PDF-tiedostoja, esityksiä, videoita ja verkkosivuja.


Connectin avulla voit myös luoda nopeasti erilaisia puhetehtäviä. Opiskelijoille voidaan esimerkiksi antaa tehtäväksi nauhoittaa puhettaan ennalta valmistellun tehtävän yhteydessä. Vaihtoehtoisesti opettaja voi käyttää ääniraitaa, jota oppilas sitten yrittää jäljitellä Connectin kehittyneen kaksiraitatallentimen avulla. Connect tarjoaa opettajille myös helposti mukautettavia osia tavallisiin kieltenopetustehtäviin, kuten monivalintakysymyksiin, vapaaseen tekstinsyöttöön tai aukkotehtäviin.


2. Kutsu opiskelijat

Opettajat luovat uuden kieliarvioinnin suoraan Connectissa ja jakavat vain yksilöllisen URL-osoitteen kaikille osallistuville oppijoille. Oppilaiden on vain napsautettava kyseistä linkkiä liittyäkseen verkkotestiin - kirjautumistietoja ei tarvita, joten opettajan ei myöskään tarvitse huolehtia tietosuojasta tai tietojen tallentamisesta!


Opettajien on myös helppo käyttää Connect-verkkopalvelua antaakseen opiskelijoille ohjeita testin suorittamista varten. Ohjeet voidaan antaa tekstimuodossa tai ne voidaan tarvittaessa myös puhua ja tallentaa suoraan Connectiin.


3. Opiskelijat suorittavat suullisen kielitaidon arvioinnin

Suullisen kielitaidon arviointitehtävän vaatimuksista riippuen opiskelijat voivat suorittaa kokeen joko tiettynä päivänä tiettyyn aikaan (synkroninen) tai missä tahansa ennen määräajan päättymistä (asynkroninen).


Koska Connect on pilvipohjainen suullisen kielitaidon arviointityökalu, arviointeja voi suorittaa silloin, kun se sopii opettajille ja oppilaille parhaiten. Oppilaat voivat suorittaa arvioinnin missä tahansa paikassa, jossa on internetyhteys, milloin tahansa ja millä tahansa laitteella, kuten kannettavilla tietokoneilla, Chromebookeilla, tableteilla tai kännyköillä.4. Anna palautetta

Kun kaikki oppilaat ovat suorittaneet suullisen kielitaidon arvioinnin, opettajat voivat helposti tarkistaa oppilaiden tulokset. Connectin edistyneen tallennustoiminnon avulla opettajat voivat helposti tarkastella vastauksia ja mitata oppilaiden suoriutumista edellä mainittujen suullisen kielitaidon avaintekijöiden perusteella.


Opettajat voivat myös helposti osoittaa parannuskohteet, joita voidaan käsitellä tulevilla tunneilla. Vaihtamalla näkymää he voivat tarkastella yksittäisten oppilaiden tekemiä töitä tai käyttää koko luokan näkymää nähdäkseen koko ryhmän suorituksen tietyissä tehtävissä. Jälkimmäisen avulla opettajat voivat selvästi paikallistaa, minkä kanssa yksittäiset henkilöt kamppailevat tai missä koko luokka tarvitsee lisätyötä. Tärkeää on, että näiden tarkkojen palautemekanismien avulla opettajat voivat kohdentaa ja yksilöllistää seuraavat oppitunnit ja parantaa oppimistuloksia.


Palautetta voidaan myös helposti jakaa oppilaiden kanssa Connectin viestitoiminnon avulla. Opettajat voivat antaa palautetta suoraan yksittäisille oppilaille tai samanaikaisesti koko luokalle tekstipohjaisen viestin tai jaetun äänitiedoston välityksellä. Opettajat voivat myös nauhoittaa suullista palautetta ja jopa kohdistaa kommenttinsa tiettyihin kohtiin oppilaan nauhoitetussa suullisessa palautteessa. (katso lisätietoja tästä linkistä)


case SAMANTHA ELDRED - TYÖVÄEN AKATEMIA


Työväen Akatemia on vuonna 1924 perustettu yleissivistävää ja yliopiston perusopetusta tarjoava kansanopisto Kauniaisissa. Akatemiassa pitkään käytössä ollut Sanako Lab 100 sai vuonna 2020 rinnalleen Sanako Connectin.

Samantha Eldred opettaa englannin ääntämystä ja kommunikaatiotaitoja aikuisopiskelijoille. Koska oppilaat ovat jo pitkällä opinnoissaan, opetus keskittyy vahvasti puhetaitojen ja ääntämisen parantamiseen. Samanthan mukaan Sanako Connect auttaa molemmissa.

Connect on hyödyllinen myös hybridiluokissa - jos oppilas ei jostain syystä pääse tunnille, hän voi silti tehdä samat tehtävät kuin muu luokka. Itsenäiseen opiskeluun Connect sopii erityisen hyvin, koska voin antaa oppilaiden harjoitella omassa rauhassaan ja lähettää lopuksi työnsä minulle arvioitavaksi.” Samantha kertoo.


TEHTÄVIÄ VOI KÄYTTÄÄ LOPUTTOMASTI UUDELLEEN


Kaikki opetus- ja oppimisresurssisi voidaan tallentaa ja organisoida pysyvästi Sanako Connectiin toistuvaa tai tulevaa käyttöä varten. Voit siis helposti käyttää niitä uudelleen muiden ryhmien kanssa tai tulevissa arvioinneissa. Luomasi materiaalit voidaan myös helposti jakaa milloin tahansa oppilaitoksesi muiden opettajien kanssa.


*****

Uutta yhteistyötä Ilonan kanssa


Ilona IT Oy on aloittanut Sanako Connectin jälleenmyyjänä täällä Suomessa. Ilonan Softatukku-puitesopimus auttaa etenkin korkeakouluja heidän hankinnoissaan. Sanako Connect soveltuu mainiosti kaikille kouluasteille, peruskouluista toiselle asteelle ja korkeakouluille, vapaan sivistystyön oppilaitoksista puhumattakaan. 

Kirjoittajasta:

Aleksis Juhakoski on Sanakon ratkaisuasiantuntija. Hän on kieltenoppimisteknologian asiantuntija, jolla on yli 12 vuoden kokemus koulutusasiakkaiden kanssa eri puolilta maailmaa.


Vuosien aikana hän on nähnyt merkittäviä muutoksia lähestymistavoissa kieltenopetuksessa ja oppimistekniikoiden käytössä opettajien ja opiskelijoiden tukena. Aleksis, jolla on fonetiikan ja filologian koulutustausta Turun yliopistosta (Sanakon akateeminen tutkimuskumppani), on keskittynyt kehittämään Sanakon kieltenoppimisratkaisuista entistä helpommin saavutettavia ja tehokkaampia.

89 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page