top of page
Comic Book Creature

REMIX - ILMAISUN, ESITTÄMISEN, VIESTINNÄN JA KERRONNAN TUEKSI

Taidot tarpeen mukaan!

Ilona luo oppimiselle aitoja tilaisuuksia, tuo ihmiset yhteen myös etätyöpajoissa. Haluamme tarjota parasta oppimista ja tukea aikuisten monimediaisen tuottamisen ja yhteistyön taitoja. 


Suunnittelemme tarpeidenne mukaan pidempikestoisia koulutuskokonaisuuksia tai pidämme yksittäisiä työpajoja, juuri sen pituisina kuin toivotte.

Image by William Iven

AUDIO/PODCAST JA KUUNNELMAT

 • Soundtrap

 • Vocaroo 

 • Sanelin

 • Chirp.qr

 • Launchpad

 • Garageband

VERKKOJULKAISUT JA PORTFOLIOT

 • Google Sites

 • Adobe Spark Page

 • Microsoft Sway

 • Bulb

 • Canva

Image by Lidya Nada
Mexican Party

EKIRJAT JA SARJAKUVAT

 • Book Creator

 • Strip Designer

 • Pages

 • KeyNote

YHTEISÖLLINEN SUUNNITTELU JA TIEDON TUOTTAMINEN

 • Padlet

 • Flinga

 • AWW App

 • Microsoft Whiteboard

 • Google Jamboard

 • Popplet

 • AnswerGarden

Image by Med Badr Chemmaoui
Image by Tobias

AR/VR

 • Figment

 • Adobe Aero

 • Assemblr

 • 3D Bear

 • Google Expeditions

ONLINE KYSELYT

 • Google lomake

 • Microsorft lomake

 • Mentimeter

 • Quizlet

 • Socrative

 • Kahoot!

Street Art
Type Writer

VIDEOT OPPIMISESSA JA TARINANKERRONNASSA

 • Abobe Spark Video

 • iMovie

 • Videoanimaatiot

 • Green Screen

OHJELMOINTI JA PELILLISYYS

 • Micro:bit

 • Minecraft: Education Edition

 • Sphero

 • Schratch Jr

Virtual Reality Game
Image by Nicole Baster

YHTEISÖLLINEN SUUNNITTELU JA TYÖSKENTELY

Erilaiset reaaliaikaiset yhteissuunnittelun ja -työskentelyn ympäristöt ovat viime vuosina  parantuneet laadullisesti ja sitä kautta myös yleistyneet yrityksissä ja yhteisöissä. Suunnittelun ja tuottamisen ympäristöissä ideoidaan, keskustellaan, viestitään ja luodaan kollaboratiivista sisältöä usein saumattomasti  - siis samanaikaisesti tablet-laitteilla ja tietokoneella useiden osallistujien yhteistyönä.


RYHMÄKOHTAINEN PIKAVIESTINTÄ

Aina reaaliaikaista videoyhteyttä ei tarvita. Työskentelyn lomassa saattaa nousta tarve nopeille kysymyksille. Pikaviestimet tarjoavat helpon ja nopean väylän kysymysten ja ideoiden esittämiselle sekä avun saamiselle. Keskusteluja voidaan käydä kahden kesken tai ryhmissä. Osa pikaviestin-palveluista mahdollistaa keskustelun myös asiasanojen ympärillä.  (mm. Slack). Tunnetuimpien suurten palveluntarjoajien tuotevalikoimaan kuuluu myös pikaviestipalvelu (MS Kaizala, Google Hangouts Chat). Lisäksi on saatavilla itsenäisiä pikaviestipalveluita kuten Telegram tai Guild. 


Image by Ashley Whitlatch
Image by Bekky Bekks

MUISTIINPANOT

Muistiinpanojen tekeminen on monelle etätyöläiselle luonteva tapa jäsentää omaa päivittäistä työskentelyään. Parhaimmat muistiinpanosovellukset tarjoavat saumattoman käytön sekä tietokoneella että mobiililaitteella. Sähköisiä muistiinpanoja voit useimmiten myös jakaa kollegoille yhteistä työskentelyä varten.

 • Microsoft OneNote

 • Google Keep

 • Muistiinpanot (iOS, MacOS)

 • Evernote

YHTEISET DOKUMENTIT JA ESITYSGRAFIIKKA

Yhteistä sisällöntuotantoa tehdään useimmiten tekstiperustaisesti. Tekstidokumenttiin voidaan kutsua yhteiskäyttäjiä joko sähköpostitse tai jaettavan linkin avulla. Dokumentin muokkausoikeuksia ja näkyvyysasetuksia voidaan säätää tarpeen mukaan. Samat toimintamallit onnistuvat myös esitysgrafiikan työstämisessä. Asiakastapaamisten esitysmateriaalit voidaan tehdä yhteisöllisesti verkossa ilman että eri versioita tarvitsee lähettää sähköpostin välityksellä.


 • Microsoft Word ja Powerpoint

 • Google Dokumentti ja Diat

 • Apple Pages ja Keynote

Image by My Life Journal
Moilanen-Teemu-540x360_edited.jpg

TEEMU MOILANEN

Opetusteknologiajohtaja
teemu@ilonait.fi
+358 40 522 2051

mbk-540x360_edited.jpg

MAJ-BRITT KENTZ

Asiantuntija, kouluttaja
maj-britt@ilonait.fi
+358 45 630 6303

bottom of page