top of page
 • Writer's pictureristo

Digitutor: opiskelijoille uudenlainen valtakunnallinen verkosto ja työharjoittelu

Päivitetty: 7. jouluk. 2021

Valtakunnallinen yhteistyöhanke vireillä – avoin kutsu kaikille mukaan


Lukuisissa ammatillisissa oppilaitoksissa on jo nyt toiminnassa jonkinlainen "digitutor"-toimintamalli, jossa hyödynnetään oman oppilaitoksen opiskelijoiden osaamista työharjoitteluresurssina. Näin on muun muassa Gradiassa, jossa opiskelijoita valitaan kampus-digitutoreiksi eri kampuksille avustamaan niin opiskelijoita kuin opettajia, kertoo Maaret Strang, Gradian TVT-koordinaattori. Opiskelijoilla on työharjoittelussa selkeät oppimistavoitteet. Jakson alussa he saavat perehdytyksen harjoitteluunsa ja sen lopulla omalta osaltaan saattaen kouluttavat myös tulevia digitutoreita.Monimuotoiset, alati uudistuvat teknologian haasteet


Toisen asteen maksuttomuus on tuonut uudenlaisia haasteita oppilaitoksien arkeen. Aiemmin opiskelija oli itse vastuussa omista laitteistaan, nyt oppilaitos on hankkinut ja jakanut laitteet oppilaille. Näin laitteiden tekninen toimivuus ja tukipalvelut ovat oppilaitoksen vastuulla. Oppilaitoksiin on hankittu tuhansia tietokoneita ja lisää hankitaan tulevina vuosina.

 • Perus- ja toiselle asteelle on tänä vuonna hankittu arviolta 42 000 Chromebookia ja 26 000 Windows-tietokonetta (lähde: Future Source)

Jokainen ammatillinen oppilaitos Suomessa on jo niin suuri, että niissä käytettävä teknologian kirjo on valtava. Uusien koulutettavien ICT-asiantuntijoiden pitää osata niin Windows- kuin Google-alustat, sekä mobiililaitteiden maailmat.

 • Uusia teemoja, kuten ohjelmointia, robotiikkaa, VR- ja XR -teknologioita sekä cyber-teknologioita opiskellaan eri puolella Suomea.

 • Opetuksessa tarvitaan yhä monipuolisemmin myös alakohtaista teknologiaa, jolloin on aina vain tärkeämpää pystyä ratkaisemaan opetuksen ongelmia sen omilla resursseilla.

 • Oppilaitoksien tietohallintojen rajalliset omat resurssit eivät kykene tarjoamaan edes tärkeimpien alustojen käyttöä ja tukipalvelua, joten tarve uusien toimintamallien löytämiselle on suuri.

Eri oppilaitoksissa on valtavasti osaamista, mutta se on hajallaan ja piilevää sekä oppilaitoksen sisällä että niiden välillä.Entä jos… olisi valtakunnallinen verkosto?

Kaikkien oppilaitoksien digitutorit toimisivat yhteisessä verkostossa, jakaen osaamistaan, luoden yhdessä ohje- ja vinkkimateriaaleja kaikkien käyttöön, avustaen erityisissä teknologioissa yli oppilaitosrajojen.


Entä jos digitutoreilla olisi käytössään riippumaton Emill-alusta, jossa

 • olisi laajasti ohje- ja vinkkimateriaaleja tietokannassa

 • eri teknologioiden erityisosaajat löytyisivät helposti lähestyttäväksi

 • löytyisi alati kasvava tietokanta ratkaisuista eri pulmatilanteisiin

 • voisi kysyä apua omiin pulmatilanteisiin (opiskelijat ja opettajat, työpaikat)

 • opiskelija voisi itse kehittää osaamista suorittaen lisäkursseja omaan tahtiinsa

 • saada osaamismerkkejä suorittamistaan kursseista

 • opiskelijoita ohjattaisiin suorittamaan teknologiavalmistajien omia sertifiointeja – ovathan ne globaalisti tunnistettuja

 • teknologiatoimijat voisivat tarjota resursseja, tukea ja osaamista opiskelijoille

 • verkostoidutaan samoista teemoista kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa

 • verkostoidutaan eri teknologiatoimijoiden kanssa

 • löydetään uusia työharjoittelupaikkoja

 • lisätään uudella tavalla oppilaitoksien yritysyhteistyötä

Harjoittelua oppilaitoksessa ja työpaikoilla


Kukin oppilaitos valitsee digitutorit työharjoitteluun, ja harjoittelulla on omat oppimistavoitteineensa. Opiskelija voi toimia oppilaitoksen omana kampustuutorina. Lisäksi hänellä voi olla omia tai työharjoittelupaikan asettamia erityisiä kiinnostuksen kohteita, joita hän tutkii omana projektinaan ja luo niistä aineistoja yhteiseen käyttöön.

Tästä valtakunnallisesta verkostosta ja sen luomista uusista työharjoittelu- ja verkostoitumismahdollisuuksista ollaan kiinostuneita myös Omniassa, kertoo tietohallinnon Omnian palvelupäällikko Lauri Saarinen. Omniassa digitutoreilla on nykyään tärkeä rooli oppimisen arejssa.


Valtakunnallinen opiskelijoiden digitutor-verkosto kiinnostaa varmasti myös kaikkia teknologiaa käyttäviä yrityksiä. Kaikki organisaatiot haluavat värvätä oman digitutorin käyttöönsä, jos sen prosessi ja malli ovat selkeitä.


Nyt kaikki oppilaitokset suunnittelevat jokainen itse omia Digitutor-toimintojaan, sen ohjausta ja oppimistavoitteita.

Tervetuloa keskustelemaan ja suunnittelemaan yhdessä


Tule keskustelemaan ja jatkokehittämään valtakunnallista Digitutor-ideaa kaikille avoimeen keskusteluwebinaariin.

 • Seuraava webinaari 15.12. 12:15 -> Ilmoittaudu tästä

 • Tilaisuus on avoin kaikille oppilaitoksille, laita sana kiertämään!


Haluatko tutustua nykyiseen Emill-palveluun?


Voi tutustua Emill-palveluun kahdella eri tavalla

 • Liittyä Google Emill -yhteisöön: -> http://emill.fi/google

 • Liittyä Ilonan yhteisöpalveluun: Lataa suoraan Emill-sovellus mobiiliisi, päädyt Ilona-yhteisöön

 

RISTO KORHONEN


Myyntijohtaja, yrittäjä

040 505 7655, risto@ilonait.fi


Ilona IT on oppimisen teknologian ratkaisujen asiantuntija. Toimimme valtakunnallisesti opetuksen arjessa aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin tarjoten opetukseen soveltuvaa teknologiaa ja niiden käyttöä tukevia koulutuksia ja tukipalveluita.


Kehittämämme Emill-palvelulla haluamme auttaa opettajaa, kun hän käyttää teknologiaa työssään. Emill on osaamisen kehittämisen palvelu. Nykyään osaamista kehitetään paljon juuri oman työn ohessa. Siksi Emill on loistava alustapalvelu tähänkin hankkeeseen.

353 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page