top of page
Image by Henry & Co.

ETÄOPISKELUN TYÖVÄLINEET -  GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION

GWE-koulutuksen tavoitteena on huolehtia siitä, että jokaisella on mahdollisuus opettaa ja oppia vuorovaikutteisesti videokokousten avulla. Haluamme myös tarjota teknisiä ja pedagogisia ideoita siihen, miten tukea etäoppimista, ettei siitä tulisi pelkästään itseopiskelua.

Koulutuksessa tutustutaan palveluiden käyttöön myös mobiililaitteilla ja eri rooleissa, opettaja, oppija! Koulutuksessa kurkkaamme kuinka mm. Google-sivustot soveltuvat pienryhmätyöskentelyyn ja henkilökohtaiseksi portfolioksi etäopetuksen ja etätyön aikana!

TYÖKALUT

Google Meet

Koulutuksessa opimme hyödyntämään Google Meet verkko-opetuksen ja -opiskelun tukena. Google Meet on suoraviivainen online-ympäristö, mutta hyvin suunniteltu tapahtuma on monipuolinen ja keskeisten toiminnallisuuksien lisäksi opitaan hyviä käytänteitä, joilla voidaan tuoda lisää ulottuvuutta yhteistoiminnaliseen oppimiseen!

Google Chat

Opiskelun tukena, yhteiseen keskusteluun voidaan hyödyntää Chattia. Mitkä ovat toimivia viestintäkäytäntöjä? Kuinka tukea yhteisöllisyyttä ja ryhmätyöskentelyä etäopiskelun aikana. Keskustelu kahden kesken ja ryhmissä.

Google-sivustot

Kuinka Google Sivustoja voi hyödyntää ryhmätyöskentelyssä tai portfoliona etäopiskelun aikana! Kaiken etäopiskelun ei tarvitse olla itseopiskelua.

Google-lomake

Kuinka toteutan sähköisen kyselyn itsearvioinnin tai testin Google-lomakkeella ja liitän sen esimerkiksi Google Sivustoon.

Tukiaineisto

Koulutus sisältää osallistujille laadukkaan tukiaineiston ja tallenteen, jotka tukevat työkalujen käyttöä koulutuksen jälkeen!

Koulutus toteutetaan tietysti Google Meetilla!

TEEMU MOILANEN

Teemu Moilanen

Google Certified Educator

teemu@ilonait.fi

040-5222051

bottom of page