Image by Edho Pratama

ONLINE -JÄRJESTELMIEN KOULUTUS

 

JÄRJESTELMÄ KUIN JÄRJESTELMÄ - ME KOULUTAMME!

Kaikilla edustamiamme online-järjestelmillä voi toteuttaa erityyppisiä tapahtumia eri kohderyhmille. tyypillisiä tapahtumatyyppejä ovat mm.

 • Kokous/palaveri/neuvottelu/koulutus

 • Massaluennot ja webinaarit

 • Ryhmäkohtaiset sessiot ja opetus

 • Työpajatyöskentely

 • Rajatulle kohdejoukolle järjestettävä tilaisuus

 • Pienryhmäohjaus

 • Vastaanotto, neuvonta ja tuki

 • 1:1-tapaaminen

 • Oman materiaalin tuotanto: tallenteet


Online-tapahtumien keskiössä on esittäjän vahva läsnäolo ja sisältö. Kaikki lähtee suunnittelusta. Web-kameralle esittäminen on eri asia kuin monologia. Esiintymistä pitää harjoitella. Ohjelman ja laitteiden käyttöä pitää harjoitella. Ja aina suunnittelusta toteutukseen asti pitää myös miettiä, miten osallistujien mielenkiintoa pidetään yllä. Koulutuksesta on hyötyä, sillä tapahtuman järjestäjältä odotetaan taitoa auttaa tarvitaessa myös tilaisuuteen osallitujia pulmatilanteessa. Osallistujille on myös erityisen tärkeää tietää, että tapaamiset ovat tietoturvallisia.


Kaikki koulutukset suunnitellaan ja rakennetaan tilaajan toiveiden mukaan ja tarjoamme kaikista edustamistamme järjestelmistä mm. admin-, käyttöönotto-, pedagogisia koulutuksia. Kohderyhmiä voivat olla kokonaiset työyhteisöt, tiimit, koulutuksen suunnittelijat ja kouluttajat yrityksissä, oppilaitoksissa sekä julkishallinnossa.

 
 

ONLINE-JÄRJESTELMIEN VERTAILU

Tutustu myös nuolesta seuraavaan kuvaan

 

ZOOM

Zoom on verkkokokoontumisien järjestelmä, jota voi käyttää kahdenvälissä palavereissa ja suurissa webinaareissa.

Admin koulutuksessa opitaan

 • käyttäjä-, rooli- ja ryhmähallinta

 • tiliin liittyvät asetukset (profiili, asetukset, maksu, tallenteet jne.)

 • seuraamaan dataa ja raportointia sekä muokkaamaan (rajaamaan/sallimaan) hallintapaneelin kautta toiminnallisuuksia omalle organisaatiolle sopivaksi sekä 

 • SSO-integraatio sekä muut kehittyneemmät asetukset

Teknisessä koulutuksessa

 • tarkistetaan/muokataan käyttäjäprofiili asetukset

 • aktivoidaan tarpeelliset työkalut

 • opitaan luomaan tapahtumia ja brändäämään tapatumakutsuja

 • opitaan tallenteiden asetukset

 • PMI-osoitteessa olevan henkilökohtaisen tilan hyödyntäminen tapaamisissa, harjoitellessa Zoomin käyttöä itsenäisesti sekö sisällön tuottamisessa.

In meeting -koulutuksessa

 • harjoitellaan kokoustamista osallistujan ja järjestäjän näkökulmasta

 • harjoitellaan eri työvälineiden käyttöä ja pienryhmätyöskentelyä

 • opitaan tapahtuman aikaiset asetukset, roolit ja tietoturvallisuuten liittyvät hyvät käytänteet 

ADOBE CONNECT

Adobe Connect on laadukas, kattava ja helppokäyttöinen kokonaisuus kaikkiin verkkokokoustarpeisiin, etäopetukseen ja webinaareihin.  Adobe Connectilla voi toteuttaa sisältörikkaita verkkotapahtumia.


Teknisessä koulutuksessa 

 • tutustutaan virtuaalihuoneen perustoimintoihin

 • paneudutaan web-hallintaan: käyttäjäroolit, huoneiden luonti, brändäys, tallenteet, raportit

Pedagogisessa koulutuksessa

 • perehdytään huoneen näkymien muokkaamiseen

 • tutustutaan monipuolisiin työkaluihin

 • opitaan eri materiaalien hyödyntäminen

MICROSOFT TEAMS

Teams -koulutukset auttavat tiimejä, asiantuntijoita, opettajia ja oppilaita toimimaan paremmin yhdessä. Microsoftin O365 on erittäin monipuolinen järjestelmä ja sen tarjoamat ominaisuudet on tehokkaasti hyödynnettävissä Teams -tapaamisissa, mutta miten pitää kaikki narut hyppysissä?


Koulutuksessa osallistujille luodaan Teamsiin oma tiimi. Lyhytkoulutuksia järjestetään kerran viikossa kuukauden ajan ja kun koulutettavilla oma kanava käytössään, niin he voivat pitää keskenään yhteyttä sekä kysyä asiantuntijoilta. Tallenteet ovat myös näppärästi saatavilla samasta ympäristöstä.

GOOGLE MEET

Google Meet on suoraviivainen online-ympäristö, mutta sen käyttöä voidaan helposti monipuolistaa hyvällä suunnittelulla

Koulutuksessa opitaan

 • Meetin keskeiset ominaisuudet ja työvälineet

 • lisäosan asentaminen selaimeen (gridien käyttö)

 • tapahtuman luominen kalenterista

 • tallentaminen ja tallenteen jakaminen osallistujille

 • eri työvälineiden hyödyntäminen tapahtumassa

Hyvin suunniteltu tapahtuma on monipuolinen ja keskeisten toiminnallisuukien lisäksi opitaan hyviä käytänteitä, joilla voidaan tuoda lisää ulottuvuutta yhteistoiminnaliseen oppimiseen!

 

MAJ-BRITT KENTZ

maj-britt@ilonait.fi

+358 45 630 6303

ANDREI KOLMAKOW

andrei@ilonait.fi

+358 45 129 4657

RISTO KORHONEN

risto@ilonait.fi

+358 40 505 76 55

MISKA RIEKKINEN

miska@ilonait.fi

+358 400 905 273

 

Address

Technopolis Ruoholahti 1, 2 krs.

Energiakuja 3, 00180 Helsinki / puh. 0207 191 510,

Ilona IT tietosuojaseloste: https://ilonait.fi/privacy

Contact

Y-tunnus: 2319462-9

Verotunnus: FI 23194629

Follow

 • Facebook

©2020 by Ilona IT Oy