Image by Edho Pratama

ETÄTYÖN JÄRJESTELMIEN KOULUTUS

 

JÄRJESTELMÄ KUIN JÄRJESTELMÄ - ME KOULUTAMME!

Kaikilla edustamillamme etätyön järjestelmillä voi toteuttaa erityyppisiä tapahtumia eri kohderyhmille. Tyypillisiä tapahtumatyyppejä ovat mm.

 • Kokous/palaveri/neuvottelu/koulutus

 • Massaluennot ja webinaarit

 • Ryhmäkohtaiset sessiot ja opetus

 • Työpajatyöskentely

 • Rajatulle kohdejoukolle järjestettävä tilaisuus

 • Pienryhmäohjaus

 • Vastaanotto, neuvonta ja tuki

 • 1:1-tapaaminen

 • Oman materiaalin tuotanto: tallenteet


Etätapahtumien keskiössä on esittäjän vahva läsnäolo ja sisältö. Kaikki lähtee suunnittelusta. Web-kameralle esittäminen on eri asia kuin monologia. Esiintymistä pitää harjoitella. Ohjelman ja laitteiden käyttöä pitää harjoitella. Ja aina suunnittelusta toteutukseen asti pitää myös miettiä, miten osallistujien mielenkiintoa pidetään yllä. Koulutuksesta on hyötyä, sillä tapahtuman järjestäjältä odotetaan taitoa auttaa tarvitaessa myös tilaisuuteen osallitujia pulmatilanteessa. Osallistujille on myös erityisen tärkeää tietää, että tapaamiset ovat tietoturvallisia.


Kaikki koulutukset suunnitellaan ja rakennetaan tilaajan toiveiden mukaan ja tarjoamme kaikista edustamistamme järjestelmistä mm. admin-, käyttöönotto-, pedagogisia koulutuksia. Kohderyhmiä voivat olla kokonaiset työyhteisöt, tiimit, koulutuksen suunnittelijat ja kouluttajat yrityksissä, oppilaitoksissa sekä julkishallinnossa.

 
 

ZOOM-KOULUTUSTA

Koulutusta, hankintakonsultaatiota ja tukipalvelua

Tarjoamme asiakkaillemme Zoom-koulutuksia monipuolisesti

 • Teemakohtaisina listakoulutuksina

 • Räätälöitynä ryhmäkoulutuksina

 • Emill-oppimispolut koulutuksien tukena

 • Tuotamme ohjeita ja vinkkejä

ADOBE CONNECT -KOULUTUSTA

Koulutusta, hankintakonsultaatiota ja tukipalvelua

Tarjoamme asiakkaillemme Adobe Connect-koulutuksia monipuolisesti

 • Räätälöitynä ryhmäkoulutuksina

 • Emill-oppimispolut koulutuksien tukena

 • Tuotamme ohjeita ja vinkkejä

 • Saatavilla koulutusta myös eri pohjoismaisilla kielillä

TEAMS-KOULUTUSTA

Koulutusta, hankintakonsultaatiota ja tukipalvelua

Teams -koulutukset auttavat tiimejä, asiantuntijoita, opettajia ja oppilaita toimimaan paremmin yhdessä. Microsoft365 on erittäin monipuolinen järjestelmä ja sen tarjoamat ominaisuudet on tehokkaasti hyödynnettävissä Teams -tapaamisissa, mutta miten pitää kaikki narut hyppysissä?


Koulutuksessa osallistujille voidaan luoda Teamsiin oma tiimi. Lyhytkoulutuksia järjestetään kerran viikossa kuukauden ajan ja kun koulutettavilla oma kanava käytössään, niin he voivat pitää keskenään yhteyttä sekä kysyä asiantuntijoilta. Tallenteet ovat myös näppärästi saatavilla samasta ympäristöstä.

MEET-KOULUTUSTA

Koulutusta, hankintakonsultaatiota ja tukipalvelua

Google Meet on suoraviivainen online-ympäristö, mutta sen käyttöä voidaan helposti monipuolistaa hyvällä suunnittelulla

Koulutuksessa opitaan

 • Meetin keskeiset ominaisuudet ja työvälineet

 • lisäosan asentaminen selaimeen (gridien käyttö)

 • tapahtuman luominen kalenterista

 • tallentaminen ja tallenteen jakaminen osallistujille

 • eri työvälineiden hyödyntäminen tapahtumassa

Hyvin suunniteltu tapahtuma on monipuolinen ja keskeisten toiminnallisuukien lisäksi opitaan hyviä käytänteitä, joilla voidaan tuoda lisää ulottuvuutta yhteistoiminnaliseen oppimiseen!

 

ETÄTYÖN JÄRJESTELMIEN VERTAILU

Tutustu myös nuolesta seuraavaan kuvaan

 

MAJ-BRITT KENTZ

maj-britt@ilonait.fi

+358 45 630 6303

ANDREI KOLMAKOW

andrei@ilonait.fi

+358 45 129 4657

RISTO KORHONEN

risto@ilonait.fi

+358 40 505 76 55

MISKA RIEKKINEN

miska@ilonait.fi

+358 400 905 273