top of page
Emill-demo_small.png

WORK IS LEARNING

TAIDOT OVAT TYÖNTEKEMISEN EDELLYTYS

Emill yrityksille ja yhteisöille - oppilaitoksille ja tuottajille

Emill kehittää työntekijöiden osaamista ja taitoja. Taidot ovat dynaamisia, niitä voi kehittää syventää loputtomasti. Taidot ovat oppimisen ydin! Emill tekee piilevästä ja hajallaan olevasta osaamisesta näkyvää ja tuo sen kaikkien työntekijöiden saataville koko organisaation hyödyksi.

Ilona keskittää edustamiensa tuotteiden, ohjelmien ja laitteiden, tuen Emill -palveluun.

Emill tarjoaa Q&A resurssit sekä tuo Ilonan asiantuntijat kohdattava online.

Lataa itsellesi maksuton Emill-sovellus mobiiliisi, niin päädyt Ilonan yhteisöön.

Paper Structures

YRITTÄJÄT JA TYÖELÄMÄ

Työelämään kohdistuu jatkuva muutos. Se heijastuu yrityksiin tarpeena jatkuvalle perehdytykselle ja uuden oppimisen imun ylläpitämiselle. Emill on luotu muutoksenhallintaan. Se tarkoittaa työntekijän systemaattista ja hallittua perehdytystä työtehtäviin, yrityksen tuotteisiin, palveluihin ja toimintakulttuuriin sekä työvälineisiin ja teknologioihin. 

  • Ripeä ja laadukas pre-onboarding

  • Osaamisen ylläpitäminen ja uusien taitojen oppiminen

  • Korkea sitoutuminen ja työn imu


Yhteisöversiossa organisaation oma tukihenkilöstö on mobiilisti läsnä ja saavutettavissa.

Yhteisön omat keskeiset sisältöresurssit ovat kaikkien saatavilla ja käytettävissä.

Lisäksi voitte hyödyntää Ilonan luomia teknologiasisältöjä toiveenne mukaisesti.

OPETUSVÄKI

Ammattitaidon ylläpitäminen - Voit kehittää ja ylläpitää ammattitaitoasi ja näyttää osaamisen myös työnantajalle


Pätevöityminen - Voit oppia omasta työstäsi, osoittaa osaamisen sekä suorittaa osaamismerkkejä ja hakeutua kelpoisuuskoulutukseen


Erikoistuminen -  Taitojen kirjasto tarjoaa erilaisia oppimispolkuja erikoistua itsesi kiinnostaviin osaamisalueisiin


Sosiaalistuminen työyhteisöön - Oppimisen polulla pääset uuden työyhteisön kulttuuriin osalliseksi ja työyhteisön jäseneksi sekä opit tuntemaan työtoverisi jo ennen kuin varsinaisesti aloitat työt

Vertaisten tuki tuutoritoiminnassa - Voit toteuttaa tuutoritehtävää tehokkaammin hyödyntämällä olemassa olevia sisältöjä ja saada myös itse tukea muilta

KOULUTTAJAT, FREELANCERIT

Oman osaamisen näyväksi tekeminen - Tuottamalla laadukkaita aineistoja, löytää  Ilonan muu verkostoväki osaamisesi ja siten hyödyntää sinua kouluttajana.

Ansaintamalli tuottajana tai auttajana - Voit tarjota tuottamiasi sisältöjä myytäväksi tai voit toimia auttajana ja kouluttajana eri organisaatioille, ja näin eri tavoin hankkia lisäansiota

Hyödynnä oppimispolkuja koulutuksessasi - Voit monistaa oppimispolkun ja räätälöidä siitä ryhmällesi oman polun, rikastaa sitä tallenteilla, tehtävillä ja ryhmä-chatillä.

OMA EMILL-YHTEISÖ ORGANISAATIOLLENNE?

Kyllä. Emill-alustan voitte saada räätälöitynä omaksenne. - Emill-alusta on rakennettu monistettavaksi, tietoturvalliseksi palveluksi.

Voitte tuoda omat asiantuntijanne alustalle auttajiksi, jolloin organisaationne oma hiljaiset ja piilevät tiedot ja taidot saadaan hyödyksi.


Voimme yhdessä muokata teidän aineistot laadukkaiksi mobiilisisällöiksi, joita on miellyttävä ja nopea käyttää.

Hyvä perehdyttäminen ja uuden oppiminen lisää kaikkien tuloksellisuutta ja työhyvinvointia.

bottom of page